Tag Archives: Nội Dung Website

Quản Trị Nội Dung Website

I. QUẢN TRỊ NỘI DUNG WEBSITE– CONTENT MANAGEMENT LÀ GÌ? Là hoạt động xây dựng và quản trị nội dung website, chia sẻ, đưa thông tin của Doanh nghiệp lên website, các trang mạng xã hội nhằm thu hút, lôi kéo lượng khách hàng thực tế đến từ nền tảng trực tuyến, hay giúp duy trì mối quan […]