7 Mẹo tạo kịch bản chatbot hiệu quả để tăng lượng...

Trong bài viết này chúng tôi mặc định rằng bạn là người đã hiểu cách tạo và triển khai chatbot, vì vậy chúng...

Botchat giúp gì ? Bán hàng có nên sử dụng chatbot...

Chatbot là gì? Về mặt kỹ thuật, có thể hiểu đơn giản chatbot là một chương trình được lập...

Bài viết