BẢNG GIÁ DỊCH VỤ QUẢN TRỊ NỘI DUNG WEBSITE

BASIC

2,5 triệu / tháng
 • Nội dung web chuẩn SEO 1 bài/tuần
 • Quản lý Fanpage/Facebook 5 bài /tuần
 • Forum Seeding 3 forum/tuần
 • Quản lý G+
 • 24/7 support

STANDARD

3 triệu / tháng
 • Nội dung web chuẩn SEO 2 bài/tuần
 • Quản lý Fanpage/Facebook 7 bài /tuần
 • Forum Seeding 5 forum/tuần
 • Quản lý G+
 • Quản lý Twitter
 • Chia sẻ hội/nhóm liên quan 5 group/tuần
 • 24/7 support

PRO

3,5 triệu / tháng
 • Nội dung web chuẩn SEO 3 bài/tuần
 • Quản lý Fanpage/Facebook 7 bài /tuần
 • Forum Seeding 10 forum/tuần
 • Quản lý G+
 • Quản lý Twitter
 • Chia sẻ hội/nhóm liên quan 10 group/tuần
 • Quản lý Zalo Page
 • Tổ chức event Facebook 01 event
 • Báo cáo, phân tích số liệu website / fanpage
 • 24/7 support
 • →  Bảng giá chưa bao gồm 10% VAT
 • →  Thời gian triển khai tối thiểu 03 tháng
 • →  Giảm 10% cho triển khai 06 tháng – thanh toán 01 lần
 • →  Giảm 15% cho triển khai 12 tháng – thanh toán 01 lần